Катедра „Правни науки“ в Икономическия университет във Варна ще отбележи 140 г

Катедра „Правни науки“ в Икономическия университет във Варна ще отбележи 140 г. на Търновската конституция и празникът на юриста. В рамките на седмицата, посветена на правото, ще има различни събития с научна и практическа насоченост, чрез които може да се докоснете до работата на институциите и да бъдете част от празника.

Поредицата от събития започват в 10 ч на 15 април в зала 1 на висшето учебно заведение с темата „140 години конституционни устои на държавата“.

На 16 април от 10,15 ч. в зала 122 на Икономическия университет катедра „Правни науки“ ще има публична лекция на съдия Милен Славов, зам.-председател на Варненския апелативен съд и ръководител на Гражданското отделение. Темата е "Конституцията, като въплъщение на стремежа за утвърждаване и защита на общочовешките ценности".

Катедра „Правни науки“ и Университетската библиотека с подкрепата на Европейския документационен център организират конкурс за есе на тема „Конституцията – съвременен прочит на традиционните ценности“ и изложба на книги, свързани с развитието на конституционализмa в България.

Експозицията ще бъде открита от 14 ч. в читалнята на Университетската библиотека. Ще бъдат представени студентски есета, класирани на призови места, а всички участници в конкурса ще бъдат наградени. 

На 17, 18 и 19 април са предвидени посещения в съдилищата във Варна по предварителен график.

В два дни от празничната седмица съдебните палати ще отворят врати за срещи с млади хора - студенти от университета. По традиция през април, когато се отбелязват Денят на Българската конституция и професионалният празник на юристите и съдебните служители, органите на съдебната власт провеждат инициативата „Дни на отворените врати“.

Инициативата е в унисон с активната политика на съдебните институции във Варна за повишаване на общественото доверие и с цел формиране на адекватни правни познания и правна култура.

Тя позволява на по-широк кръг от младежката аудитория да направи информационен тур в съдебната палата, да се запознае с достъпа до правосъдие, с функциите и спецификата в работата на отделните служби и звена.

В дните на отворени врати се организират срещи-разговори с действащи магистрати – съдии и прокурори, като се дискутират актуални теми с правна проблематика и възможности за защита на права чрез съдебните институции.