Кръгла маса

07.10.2016 13:30

На 7 октомври 2016 ще се проведе кръгла маса по повод 80 годишнината от основаването на катедра "Финансова наука" в Икономически университет - Варна. Тема на кръглата маса е "Финансовата наука - между догмите и реалността".

Програма:

Тържествено събрание - 10:30 ч., зала 323
Кръгла маса - 13:30 ч., зала 446