Дневните ставки за мобилност на персонала през учебната 2018/2019 са следните:

Приемаща страна Сума на ден в EUR
Норвегия, Дания, Люксембург, Обединеното кралство, Исландия, Швеция, Ирландия, Финландия, Лихтенщайн 180
Холандия, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Кипър, Гърция, Малта, Португалия 160
Словения, Естония, Латвия, Чехия, Хърватска, Словакия, Литва, Турция, Унгария, Полша, Румъния, Северна Македония, Сърбия 140
Партниращи страни (Албания, Азербайджан, Индия, Черна гора, Украйна) 180

 

Всеки участник ще получи допълнително финансиране за пътни разходи за разстоянието от изпращащата до приемащата институция, както следва:

Транспортно разстояние Сума
Между 100 и 499 KM 180 EUR на участник
Между 500 и 1999 KM 275 EUR на участник
Между 2000 и 2999 KM 360 EUR на участник
Между 3000 и 3999 KM 530 EUR на участник
Между 4000 и 7999 KM 820 EUR на участник
8000 KM или повече 1500 EUR на участник

"Транспортното разстояние" представя разстоянието между мястото на тръгване и мястото на пристигане, а "сумата" съответства на отпусканата подкрепа за пътуване за отиване и връщане.

За пресмятане на точното разстояние се използва онлайн калкулатор
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en