Programme Duration Language
International Business and Management 1.5 години Английски
Computer Science 1 година; 1.5 години Английски
Международен бизнес 1 година; 1.5 години Български
Счетоводство и контрол 1 година; 1.5 години Български
Публични финанси 1 година; 1.5 години Български
Банков мениджмънт 1 година; 1.5 години Български
Корпоративни финанси 1 година; 1.5 години Български
Корпоративен бизнес и управление 1 година; 1.5 години Български
Логистичен мениджмънт 1 година; 1.5 години Български
Глобален търговски бизнес 1 година; 1.5 години Български
Строително предприемачество 1 година; 1.5 години Български
Недвижими имоти и инвестиции 1 година; 1.5 години Български
Бизнес икономика 1 година; 1.5 години Български
Аграрен бизнес 1 година; 1.5 години Български
Качество и експертиза на стоките 1 година; 1.5 години Български
Управление на продажбите и мърчандайзинг 1 година; 1.5 години Български
Реклама и медийни комуникации 1 година; 1.5 години Български
Социални изследвания и консултиране 1 година; 1.5 години Български
Мениджмънт на организациите 1 година; 1.5 години Български
Мениджмънт на човешките ресурси 1 година; 1.5 години Български
Публичнен мениджмънт и административна власт 1 година; 1.5 години Български
Международен туристически бизнес 1 година; 1.5 години Български
Комуникации и бизнес развитие 1 година; 1.5 години Български
Корпоративен маркетинг 1 година; 1.5 години Български
Бизнес консултиране 1 година; 1.5 години Български
Управление на проекти 1 година; 1.5 години Български
Маркетинг и бранд мениджмънт 1 година; 1.5 години Български
Информационен мениджмънт в бизнеса 1 година; 1.5 години Български
Мобилни и уеб технологии 1 година; 1.5 години Български