Периодът на преподаване в друга страна по програмата трябва да бъде минимум 2 дни. Това не включва времето за пътуване. Ако обменът се извършва между страна по програмата и страна партньор (извън ЕС) периодът на преподаване трябва да бъде минимум 5 дни (без дните за път).

По време на престоя в чужбина, действителното време на преподаване трябва да бъде минимум 8 часа на седмица (дори когато престоят е по-кратък от седмица).

За да участвате в мобилност на персонала по програма "Еразъм+ с" цел преподаване, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да сте назначен/а на трудов или граждански договор към ИУ-Варна като преподавател.
 • Да владеете поне един от изброените езици: английски, немски, френски или езика на страната, в която желаете да заминете.

Като участник в програма "Еразъм+" ще получите:

 • Право да посетите университет партньор с цел преподаване.
 • Шанс да създадете контакти и обмените опит с колеги от световноизвестни университети от цял свят.
 • Възможност да практикувате езиковите си познания.
 • Субсидия за периода за престой и за транспортни разходи.

От Вас ще се очаква:

 • Да изнесете минимум 8 часа лекции в университета партньор на английски език или на националния език на страната домакин.
 • Да се свържете с отдел "Международно сътрудничество" в университета партньор, за да обсъдите кога ще е удобно да го посетите, какви ще са възможностите за настаняване и да съгласувате програма за преподаване (Mobility Agreement for Teaching).
 • Да подпишете договор за "Еразъм+" субсидия с ИУ-Варна преди заминаването си.
 • След завръщане да представите отчетните документи, описани в процедурата за кандидатстване.

Запознайте се с Процедурата за кандидатстване

 

 

Периодът на обучение между две държави по програмата трябва да бъде най-малко 2 дни. Това не включва времето за пътуване. Периодът на обучение между държава по програмата и държава партньор трябва да бъде най-малко 5 дни (без дните за път).

За да участвате в мобилност на персонала по програма "Еразъм+" с цел обучение, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да сте назначен/а на трудов или граждански договор към Икономически университет – Варна като преподавател или служител.
 • Да владеете поне един от изброените езици: английски, немски, френски или езика на страната, в която желаете да заминете.

Като участник в програма "Еразъм+" ще получите:

 • Право да посетите университет партньор с цел обучение.
 • Шанс да създадете контакти и обмените опит с колеги от световноизвестни университети от цял свят.
 • Възможност да практикувате езиковите си познания.
 • Субсидия за една седмица и средства за транспортни разходи.

От Вас ще се очаква:

 • Да участвате в обучение в университета партньор на английски език или на националния език на страната домакин.
 • Да се свържете с отдел "Международно сътрудничество" в университета партньор, за да обсъдите кога ще е удобно да го посетите, какви ще са възможностите за настаняване и да съгласувате програма си за обучение (изтегли).
 • Да подпишете договор за субсидията с ИУ-Варна преди заминаването си и след завръщане да представите отчетните документи.

Запознайте се с Процедурата за кандидатстване