Дигитални медии и ПР

Faculty
Факултет "Управление"
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Дигитални маркетингови изследвания
 • Основи на дигиталните медии и ПР
 • Поведение на потребители и публики
 • Брандинг
 • Регулация и етика на дигиталните медии и ПР
 • Създаване и управление на съдържание
 • Социални медии
 • Управление на корпоративните комуникации
 • Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР
 • Дигитален ПР: стратегии и практики
 • Интерактивен дизайн и приложно програмиране
 • Иновации и дигитална информация

Очаквани знания и умения след придобиване на квалификацията:
Изучаваните учебни дисциплини включват всички ключови компоненти на маркетинга като: дигитални маркетингови изследвания, брандинг, социални медии, поведение на потребители и публики, управление на корпоративните комуникации, основи на дигиталните медии и ПР, онлайн предприемачество, дигитален ПР. Допълнителен фокус се поставя върху придобиването на практико-приложни умения и компетенции за управление на маркетингови проекти в дигитална среда.

Възможности за професионална реализация:
Специалността получава широка подкрепа от бизнес организации в страната и чужбина. Това е гаранция за успешна реализация на пазара на труда или предпоставка за стартиране на успешен собствен бизнес. Тези длъжности са свързани с цялостната маркетингова дейност на фирмите и организациите - категориите длъжности са:

 • Медийни специалисти
 • Специалисти продажби
 • Маркетингови анализатори в дигиталната сфера
 • Специалисти маркетинг и реклама
 • ПР агенти
 • Рекламни агенти