Информатика и компютърни науки

Faculty
Факултет "Информатика"
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Програмиране и структури от данни
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • Компютърни архитектури
 • Операционни системи
 • Компютърни мрежи и комуникации
 • Бази от данни
 • Проектиране на информационни системи
 • Софтуерни технологии
 • Web технологии
 • Компютърна графика
 • Визуални среди за програмиране
 • Логическо и функционално програмиране
 • Бизнес интелигентни системи

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Целта на обучението се състои в изграждането на теоретични познания и практически умения, свързани с приложението на информационното обслужване в различни аспекти: технически, организационни, икономически и правни. Уменията на студентите се развиват в семинарните занятия, чрез практическата работа с: езици и технологии за разработка С/С ++, С#, .NET, Java, JavaScript, HTML, CSS, PHP и др.; бази от данни SQL Server и My SQL; операционни системи Windows, Linux и приложения за тях; CMS като WordPress, Joomla, Magento, Drupal, OS Commerce, OpenCart; софтуерни продукти за графична и видео обработка, проектиране и моделиране, файлов трансфер и управление на проекти, работа със сървъри, мрежови конфигурации и др.

Възможности за професионална реализация:

 • програмисти;
 • администратори на бази от данни;
 • уеб и графични дизайнери;
 • информационни и системни аналитици;
 • специалисти по сигурност и осигуряване на качеството в софтуерното производство;
 • проектанти и мениджъри на информационни системи;
 • компютърни консултанти;
 • специалисти по операционни системи и поддръжка на компютърни системи за крайните потребители.