Публична администрация

Faculty
Факултет "Управление"
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Теория на управлението;
 • Икономика на публичния сектор;
 • Основи на публичната администрация;
 • Териториално и селищно устройство;
 • Основи на публичното право;
 • Регионално планиране и програмиране;
 • Публични финанси;
 • Управление на публичните услуги;
 • Управление на човешките ресурси в публичния сектор;
 • Стратегическо управление в публичния сектор;
 • Публичен и частичен избор;
 • Мениджмънт на публичните инвестиции;
 • Управление на проекти и еврофондове;
 • Комуникации и връзки с обществеността.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност "Публична администрация" формира знания  относно ролята и системите, чрез които публичната администрация влияе върху  процесите в съвременното общество. Успоредно с общото учение за държавността, се придобиват знания и умения за упражняването на държавната власт, управлението на различните териториални системи, административното обслужване, работата в социалния сектор и управлението на публични институции.

Възможности за професионална реализация:

 • държавни служители;
 • ръководни, административни и експертни длъжности в публичните организации;
 • служители в държавни и общински структури;
 • служители в организации с нестопанска дейност;
 • служители в представителства на наши и чуждестранни организации и звена;
 • експерти и консултанти по проекти в областта на публичната администрация.