Маркетинг

Faculty
Факултет "Управление"
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Specific courses:

 • Маркетингови изследвания;
 • Управление на дистрибуцията;
 • Потребителско поведение;
 • Маркетингови анализи;
 • Продуктов мениджмънт;
 • Маркетингова етика;
 • Маркетингови комуникации;
 • Ценови практики и решения;
 • Търговска марка и бранд мениджмънт;
 • Технология на рекламата;
 • Маркетингов мениджмънт;
 • Интерактивен маркетинг;
 • Международен маркетинг;
 • Маркетинг на услугите.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Специалистите по маркетинг са хората, които се занимават с: откриване и обслужване на фирмените клиенти, разработване и модифициране на продукти, които трябва да задоволяват в максимална степен нуждите и желанията на клиентите; препоръчват кои са най-подходящите цени; къде е най-добре да се продават фирмените продукти; кои са верните комуникации (реклами, търговски промоции, лични продажби и събития от обхвата на връзките с обществеността); разработват маркетингови стратегии, за да се постигне най-голям успех. Специалистите по маркетинг са хората, които имат ангажиментите да наблюдават как се променя средата, в която работи компанията и какви са последствията от тези промени. Те могат да подпомагат управляващите една компания при изграждането на фирмената й култура и цялостният й облик.

Възможности за професионална реализация:
Специалистите, завършили тази образователно-квалификационна степен, могат да се реализират във фирмите като функционални специалисти и мениджъри в сферата на публичните (държавна администрация, здравеопазване, образование и др.) и бизнес организации. Тези длъжности са свързани с цялостната маркетингова дейност на фирмите и организациите - категориите длъжности са:

 • маркетинг мениджър;
 • ръководител / мениджър отдел;
 • мениджър проучване на пазари;
 • мениджър покупки/продажби;
 • ръководител отдел маркетинг;
 • специалист продажби, маркетинг и реклама;
 • рекламен агент;
 • ръководители в търговията на едро и дребно;
 • персонал, информиращ клиенти;
 • супервайзър в магазин;
 • търговски представител.