Мениджмънт на хотели и ресторанти

Faculty
Колеж по туризъм
Duration
3 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Въведение в туризма
 • Ресторантьорство
 • Технология на обслужване в ресторанта
 • Хотелиерство
 • Технология на обслужване в хотела
 • Технология на обслужване в бара
 • Компютърни системи в хотели и ресторанти
 • Учебна практика – практика в ресторант и хотел

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Знания за теоретичните аспекти на туризма, мениджмънта и по-конкретно на хотелиерството и ресторантьорството, маркетинг на туризма и управлението на човешките ресурси в туризма. Умения да ръководят екипи, звена и сектори в туристическите и хотелските комплекси, във фирми, предоставящи храна и напитки и развлечения да разработват, оферират, рекламират и да продават туристическите продукти на пазара, да планират, организират и контролират технологичните процеси в хотелиерството и ресторантьорството, да използват информационна и комуникационна техника, технологии и компютърни информационни системи в хотелиерството и ресторантьорството, за комуникация на два или три чужди езика за качествено обслужване на клиенти с различна националност, да водят отчетност и счетоводни операции и др.

Възможности за професионална реализация:

 • управител на хотел, къмпинг, ваканционно селище и други заведения за пребиваване;
 •  управител на ресторант и други видове заведения за хранене и развлечение;
 • фронт-офис мениджър и старши администратор в хотел
 • салонен управител, главен готвач и мениджър на кухненски блок в ресторант;
 • изпълнителски и ръководен персонал в сектор обслужване на клиентите в туристически фирми, в  представителства на хотелиерски и ресторантьорски вериги и др.
 • управител на собствен бизнес в хотелиерството и ресторантьорството.