Programme Faculty Duration Language
Business and Management ​Стопански факултет 4 години Английски
International Business Факултет "Управление" 4 години Английски
Accounting Финансово-счетоводен факултет 4 години Английски
Международный туризм Факултет "Управление" 4 години Руски
Бизнес икономика ​Стопански факултет 4 години Български
Менеджмент туризма Колеж по туризъм 3 години Български
Мениджмънт на хотели и ресторанти Колеж по туризъм 3 години Български
Мениджмънт на свободното време Колеж по туризъм 3 години Български
Счетоводство и одит Финансово-счетоводен факултет 4 години Български
Финанси Финансово-счетоводен факултет 4 години Български
Счетоводство и финанси Финансово-счетоводен факултет 4 години Български
Застраховане и осигуряване Финансово-счетоводен факултет 4 години Български
Икономика и търговия ​Стопански факултет 4 години Български
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт ​Стопански факултет 4 години Български
Недвижими имоти и инвестиции ​Стопански факултет 4 години Български
Маркетинг Факултет "Управление" 4 години Български
Международни икономически отношения Факултет "Управление" 4 години Български
Индустриален бизнес и предприемачество ​Стопански факултет 4 години Български
Логистика ​Стопански факултет 4 години Български
Аграрен бизнес ​Стопански факултет 4 години Български
Бизнес информационни системи Факултет "Информатика" 4 години Български
Стокознание и митническа дейност ​Стопански факултет 4 години Български
Мениджмънт Факултет "Управление" 4 години Български
Публична администрация Факултет "Управление" 4 години Български
Туризъм Факултет "Управление" 4 години Български
Информатика и компютърни науки Факултет "Информатика" 4 години Български
Съдебна администрация Факултет "Управление" 4 години Български
Мобилни и уеб технологии Факултет "Информатика" 4 години Български
Дигитални медии и ПР Факултет "Управление" 4 години Български