Algoos е световна мрежа от набиращи и туристически агенции, която предлага работа и туристически пакети за най-взискателните и изтънчени туристи, работници или работодатели на конкурентни цени. Ние оформяме нашите услуги, за да съвпаднат с нуждите на всеки работник или работодател, предлагайки пакети за работа и пътуване из целия свят, най-вече насочени към авантюристите, младите хора, студентите и класически услуги за набиране на персонал за тези, които искат да имигрират в друга държава.

Job Trust е консултантска компания, специализирана в наемането на временен договор и на постоянна работа на квалифициран и неквалифициран персонал в гръцки фирми, хотели и други организации в сферата на туризма. Също така предлага практическо обучение на студенти в най-големите и световно известни гръцки компании.

Сдружение За Теб неравностойно положение. Те реализират адекватни практики и партньорства, които целят да постигнат ефективни резултати и да се справят успешно с настоящи проблеми. От друга страна, те промотират и европейски проекти, както и екологични програми в град Варна.

I AM YOU #PEACЕ GLOBAL е неправителствена организация, работеща в гр. Варна. Създадена е от група ентусиасти - обучители и активно участващи доброволци, които търсят методи за съдействие на хора в неравностойно положение чрез партньорства с други организации и персонално прилагане на практики за адаптиране. I AM YOU #PEACЕ GLOBAL организира и участва в международни програми с цел културен обмен, образование и развитие на младежи и хора от различни възрастови групи.

„Фондация за предприемачество, култура и образование“ (ФПКО) е нестопанска организация, регистрирана в обществена полза на 15 януари 2014 г. Мисията на Фондацията е да насърчава, съдейства и подпомага развитието на културата, науката, образованието, иновативността и предприемаческите качествата на гражданите на Република България. Фондацията популяризира свободата на културното изразяване и подпомага различни творчески инициативи от всички области на изкуството, културата, медиите и образованието, с независим и отворен творчески характер.

Фондацията има изградена мрежа от доброволци и младежи, обучаващи се в хуманитарни науки, на които се дава възможност да натрупат практически умения в нестопанския сектор през активно участие в различните дейности и проекти на Фондацията. ФПКО се насочва главно към работа с младежи и независими артисти, като им дава поле за изява и развиване на техните умения през неформални обучения и арт ателиета.

Алианс Франсез – Варна, сдружение с нестопанска цел, разпространява френския език и култура във Варна, посредством курсовете по френски език, които предлага и многобройните културни събития, които организира в тясно сътрудничество с представителството на Френски институт – България във Варна. Сдружението е част от световната мрежа на Алианс франсез по света, координирана от Фондация Алианс франсез със седалище в Париж www.fondation-alliancefr.org

Представителството Campus France в България е създадено през 1998 година в рамките на политиката за популяризиране на френското висше образование, провеждана с постоянство години наред от Френския институт в България. Campus France България организира през цялата година различни прояви свързани с френското висше образование : салони, срещи, презентации и участва в образователни салони организирани от партньори в чужбина и в страната.

“Фулбрайт” е най-широко признатата и престижна програма за обмен в света. През изминалите седем десетилетия чрез програмата “Фулбрайт” е осъществен академичен и културен обмен на около 325 400 стипендианти, 122 800 от САЩ и 202 600 от други страни по света. Тя функционира в над 155 страни и ежегодно присъжда чрез открит конкурс около 8 000 нови стипендии в цял свят на хора с потенциал да представят културното многообразие на тяхната нация.

Португалски културен и езиков център „Камойш София“ е създаден през ноември 2013 и неговата мисия в България е да разпространи португалския език и култура, като се включва активно в културния живот на Република България. Концерти на музиканти от различни жанрове (фадо, джаз и класическа музика), ежегоден безплатен фестивал на португалското кино, участие в панаирите на книгата и дегустация на типични за Португалия храни и напитки са само част от събитията, които „Камойш София“ организира.