Изложбата „Моята България“ на световно-известния художник – акад. Никола Манев беше открита на 15 октомври 2014 г. във фоайето на ЦИПНИКТ на ИУ-Варна. Това събитие отбеляза и откриването на Университетската галерия „Академика“. Галерията се радва на интереса на студенти, преподаватели и служители, както и на любители на изкуството. В създаденото културно пространство редовно се представят разнообразие от стилове на местни и чуждестранни артисти

Ръководството на ИУ-Варна вярва, че университетът не е само институция за придобиване на знания и умения, но също и среда за развиване на таланти. Поради тази причина, голяма палитра от културни и спортни събития се провеждат в университета. УИ-Варна може да се похвали с културен календар, който постоянно се обогатява с нови събития.

Икономически университет – Варна притежава една от най-големите колекции в страната – повече от 120 художествени творби. Най-старите произведения са на над 110 години. Колекцията включва и две монументални картини с впечатляващите размери 4 на 4 метра, които са и най-големите рисувани платна в България за последните три десетилетия.