Ръководител отдел "Международно сътрудничество"
Моб. телефон:+359 882164775
Телефон: +359 52830812
Имейл: e.raychev@ue-varna.bg

Организатор дейности
"Чуждестранни студенти"
Моб. телефон: +359 882164660
Телефон: +359 52830812
Имейл: foreign_students@ue-varna.bg

Организатор мобилности
"Еразъм+"
Моб. телефон: +359 882164662
Телефон: +359 52830812
Имейл: int_relations@ue-varna.bg

Организатор дейности
Моб. телефон: +359 882164852
Телефон: +359 52830812
Имейл: exchange_students@ue-varna.bg
 

 

Организатор дейности
"Международно сътрудничество"
Моб. телефон: +359 882164642
Телефон: +359 52830812
Имейл: int_relations@ue-varna.bg

 

Адрес ИУ- Варна:

бул. Княз Борис I, 77
Варна, 9002
Телефон: +359 52830812
Имейл: foreign_students@ue-varna.bg; int_relations@ue-varna.bg