Академичен календар 2020/2021

Бакалавърски програми

Зимен семестър
Учебни занятия 14.09 - 23.12.2020
Изпитна сесия 07.01 – 30.01.2021
Поправителна изпитна сесия 15.02 - 16.02.2021
Летен семестър
Учебни занятия 17.02 – 28.05.2021
Изпитна сесия 02.05 - 21.06.2021
Поправителна изпитна сесия 28.05 – 30.05.2021
Ликвидационна изпитна сесия 07.09 - 09.09.2021
Защита на практическо обучение 25.09.2020
Защита на практическо обучение - поправителна сесия 14.10.2020
Летен семестър (студенти 4ти курс)
Учебни занятия 17.02 – 23.04.2021
Изпитна сесия 28.04 - 22.05.2021
Поправителна изпитна сесия 27.05 – 28.05.2021
Ликвидационна изпитна сесия 02.06 - 04.06.2021
Сесии за дипломиране
Есенна сесия 09.09 - 11.09.2020
Зимна сесия 27.01 – 29.01.2021
Лятна сесия 22.06 - 25.06.2021
Ваканции
Коледна ваканция 24.12.2020 - 06.01.2021
Зимна ваканция 1.02 - 14.02.2021

 

Магистърски програми

Зимен семестър
Учебни занятия 15.10 - 23.12.2020
Изпитна сесия 07.01 - 30.01.2021
Поправителна изпитна сесия 15.02 - 16.02.2021
Летен семестър
Учебни занятия 17.02 - 28.05.2021
Изпитна сесия 02.06 - 21.06.2021
Поправителна изпитна сесия 28.06 - 29.06.2021
Ликвидационна изпитна сесия 07.09 - 09.09.2021
Сесии за дипломиране
Есенна сесия 09.09 - 11.09.2020
Зимна сесия 27.01 – 29.01.2021
Лятна сесия 22.06 - 25.06.2021
Ваканции
Коледна ваканция 24.12.2020 - 06.01.2021
Зимна ваканция 1.02 - 14.02.2021