Международна вечер 27 април: Изток-Запад

27.04.2017 19:00

Дата: Четвъртък 27 април 2017 от 19 ч.
Място: Аула кафе, Икономически университет – Варна, бул. Княз Борис I, 77
Език: Английски
Вход: Свободен

„Изтокът е изток, западът – запад, и те никога не ще се срещнат.“ По време на нашето събитие на 27 април те ще се срещнат. Присъединете се към дискусия за изток и запад, къде са границите им и от какво се състоят. Само илюзии ли са или съществуват наистина?

Събитието се организира от Икономически университет – Варна, културен център “Лекти” и международни доброволци на Европейската доброволческа служба.

Финансирано от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.