Тържественото отбелязване на 150 години от рождението на първия ректор на Икономически университет – Варна - проф. Цани Калянджиев

23.11.2016 16:00

Първата награда "Проф. Цани Калянджиев" за високи постижения в областта на науката за 2016 г. ще се връчи на нейния носител на тържествена церемония на 23 ноември 2016 г. /сряда/ от 16.00 ч. в аудитория 128.

Пет са номинациите за награда "Проф. Цани Калянджиев". Сред тях се отличават преподаватели, учени, изследователи, автори на значими постижения в областта на научните изследвания:

  • Номинация за проф. дбн Илия Христов - Технически университет – Варна - доказал се учен, направил важно откритие в аграрните науки, биофизиката на растителните популации, физиката на почвата и атмосферата.
  • Номинация за проф. дтн д-р инж. Тодорка Владкова - дългогодишен активен член на Съюза на учените в България, утвърден престижен учен и в световен мащаб.
  • Номинация за доц. д-р Миглена Жиянски - Българска академия на науките - за цялостен принос към фундаменталната екологична наука и за практико-приложните постижения в областта на горското стопанство.
  • Номинация за проф. д-р ик.н. Тодор Ненов - Икономически университет – Варна – за голям принос за издигане авторитета на катедрата в научните среди и стопанската наука.
  • Номинация за проф. д-р Христо Кожухаров (УНСС) - за постигнати високи резултати като преподавател, учен и изследовател в областта на икономиката, технологиите и стоковедната наука