Информатиката, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност

21.10.2016 00:00

Факултет "Информатика" при Икономически университет – Варна Ви кани на СТУДЕНТСКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: "Информатиката, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност", която ще се проведе на 21 октомври 2016 г.

Тематични направления:

• Информационни технологии
• Математика и математическо образование
• Статистически методи и изследвания

По-подробна информация за конференцията може да получите от приложената покана
или на страница: http://conference.ue-varna.bg/student/