Полезни платформи за намиране на стажове и практики в Европа

Erasmus Intern

Globalplacement

Internship - UK

Algoos - Study, work and travel

JobTrust

English Internships Abroad

Placement in Portugal

Spain Internship

Training Experience

Placement Slovakia

ML Components - Предлагат стажове за позиции: Purchasing assistant, Accounting/Auditing assistant, Sales-american account executive, Sales-eurasian account executive, HR Manager assistant, IT and Web Development internship.

Photler

Bulgaria Gateway

Digital Opportunity Traineeships

Моля съобразете, че това са примерни обяви. Възможно е да проведете практика и при друг работодател, който си намерите сами. Важно условие, за да ви селектираме е позицията, за която кандидатствате, да е в сферата ви на обучение.