Отчети от академичен обмен с Уралски федерален университет

 

Един от дългогодишните партьори на ИУ - Варна в сферата на научната и изследователска дейност е Уралски федерален университет, (гр. Екатеринбург, Русия), с който през академичната 2014/2015 година бяха разширени двустранните отношения и беше осъществен първият по рода си академичен обмен.

Период на академичния обмен: от 22 септември до 18 декември 2014 г.

Участници в академичния обмен от страна на УрФУ: 12 студенти и 2 преподавателя.

В тясно сътрудничество с катедра "Информатика" (ИУ - Варна) и катедра "Анализ на системи и вземане на решения" (УрФУ) студентите се обучаваха в следните дисциплини:

 1. Е-бизнес - 1-ва част, проф. д.ик.н. Петко Илиев, доц. д-р Снежана Сълова, доц. д-р Мария Кашева
 2. Бизнес моделиране, доц. д-р Н. Филипова
 3. Анализ и играждане на БИС, доц. д-р П. Пенева
 4. Интелигентни агенти и мултиагентни системи, доц. д-р Т. Атанасова
 5. Корпоративни мрежи, гл.ас. Михаил Радев

Допълнително, студентите избраха четири дисциплини, преподавани в рамките на програма "Еразъм+": Български език, доц. д-р Владимир Досев; ERP Systems, доц. д-р Юлиан Василев; Panel Data Analysis, доц. д-р Георги Маринов.

Освен разнообразната учебна програма, студентите участваха в различни културни събития и срещи: екскурзии до нос Калиакра, Каварна, Балчик, Несебър, Побити камъни, Мадара, Археологически музей (гр. Варна).

След преминалата успешна изпитна сесия на 18 декември 2014 г. беше проведена тържествена церемония по връчване на сертификати на участниците. На нея присъстваха: проф. д-р Пламен Илиев, Ректор; доц. д-р Виолета Димитрова, зам-ректор МСВО; доц. д-р Тодорка Атанасова, декан на факултет "Информатика"; доц. д-р Силвия Парушева, ръководител на академичния обмен в ИУ - Варна; преподаватели към катедра "Информатика" и екип на отдел "Международно сътрудничество". Като цяло, групата от 12 студенти се представи много добре и не беше необходимо насрочване на поправителна сесия. Освен високите оценки, студентите впечатлиха преподавателския екип със своето добро възпитание, коректност, редовно участие в занятията. На преподавателите и координаторите беше приятно и лесно да работят с групата.

 

 

През летен семестър на академичната 2014-2015 г. за втори пореден път се осъществи академичен обмен по договор за сътрудничество между ИУ - Варна и Уралски федерален университет на името на първия президент на Русия Б.Н. Елцин, гр. Екатеринбург, Русия. В рамките на академичния обмен 24 студенти от Русия, взеха участие в лекции и семинари по специалност "Информатика" и получиха полезни теоретични и практически знания в тази област. След успешно завършване и полагане на изпитите те получиха сертификати по образец на ИУ - Варна.

Период на академичния обмен: от 4 май до 6 юни 2015 г.

Участници в академичния обмен от страна на УрФУ: 24 студенти (бакалаври, магистри и докторанти).

В тясно сътрудничество с катедра "Информатика" (ИУ - Варна) и катедра "Анализ на системи и вземане на решения" (УрФУ) студентите се обучаваха в следните дисциплини:

 1. Безопасност и защита на Microsoft мрежи и приложения (доц. д-р Стефан Дражев, ас. Радка Начева
 2. Системи за управление на бизнеса (MS DYNAMICS NAV) (доц. д-р Юлиан Василев)
 3. Е-бизнес - 2-ра част (доц. д-р Силвия Парушева, ас. Радка Начева)
 4. Разработване на уеб приложения с платформата .Net (проф. д-р Владимир Сълов, ас. Бонимир Пенчев)
 5. Управление на софтуерното производство (гл. ас. д-р Олга Маринова)

В малкото свободно от учене време студентите взеха участие в 2 организирани от ИУ - Варна екскурзии по Черноморието и посетиха туристически и археологически забележителности.

След преминалата успешна изпитна сесия на 5 юни 2015 г. беше проведена тържествена церемония по връчване на сертификати на участниците. На нея присъстваха: доц. д-р Петя Йонкова Данкова, зам-ректор МСПД, доц. д-р Тодорка Атанасова, декан на факултет "Информатика", доц. д-р Силвия Парушева, ръководител на академичния обмен в ИУ - Варна, преподаватели към катедра "Информатика" и екип на отдел "Международно сътрудничество".

Като цяло, групата от 24 студенти се представи много добре и не беше необходимо насрочване на поправителна сесия. Освен високите оценки, студентите впечатлиха преподавателския екип със своето добро възпитание, коректност, редовно участие в занятията. На преподавателите и координаторите беше приятно и лесно да работят с групата.

 

Съгласно сключен договор за сътрудничество между Икономически университет - Варна и Уралски федерален университет, Русия в периода 02 ноември - 04 декември 2015 г. се проведе на обменни начала интензивно обучение в областта на информационните технологии. Гости на Икономически университет - Варна по програмата за обмен бяха десет студенти и двама докторанти.

Студентите се обучаваха и успешно положиха изпити по дисциплините:

 1. Е-бизнес
 2. Бизнес моделиране
 3. Анализ и изграждане на БИС
 4. Интелигентни агенти и мултиагентни системи
 5. Корпоративни мрежи.

На официална церемония студентите получиха сертификати. През настоящата година сътрудничеството между двата университета прерасна в договор за издаване на двойни дипломи за ОКС "Магистър" по специалностите "Информатика" и "Приложна информатика". Петима от студентите, участвали в обмена са записани в програмата за двойна диплома и през лятото на 2016 г. ще се дипломират едновременно в Икономически университет - Варна и Уралски федерален университет.