Минималният престой е 2 календарни месеца и стипендия се изплаща само за реално време, прекарано при работодателя, а то се доказва с отчетните документи.

Изисквания към кандидатите

Към момента на кандидатстване, студентът трябва да е с непрекъснати студентски права; студенти, обучаващи се в редовна форма могат да участват в програмата единствено лятото (при взети изпити, които могат да се изтеглят). С цел практика могат да кандидатстват и дипломирани студенти при условие, че са били селектирани преди завършването си и реализират практиката си до една година след завършването си. Важно условие е практиката на студента да бъде в сферата му на обучение в ИУ-Варна.

 

Срокове за кандидатстване: Желаещите да участват в програмата могат да кандидатстват по всяко време през годината. Средствата по програмата за практика са строго определени и заявления за участие се приемат до изразходване на субсидията.

Очаквани грантове през академичната 2017/2018 година:

Група Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

Австрия, Великобритания, Дания, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Норвегия, Финландия, Франция, Швейцария, Швеция 700

Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Белгия, Германия, Гърция, Исландия, Испания, Люксембург, Кипър, Португалия, Словения, Турция, Хърватска, Холандия, Чехия 700

Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Естония, Латвия, Литва, Малта, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Унгария 650

 

 

 

Подготовка на документи

1. Студентите подготвят автобиография (CV) и мотивационно писмо (ако се изисква от работодателя) и ги изпращат до желаните от тях работодатели. Работодателят трябва да бъде в сферата на обучение на студента.

2. След като получат одобрение от бъдещия си работодател, студентите представят в отдел "Международно сътрудничество" Invitation Letter от работодателя и подават Заявление за кандидатстване за мобилност по програма "Еразъм+" с цел практика. Кандидатурата се разглежда от Комисията по академичен обмен.

3. Следващата стъпка е подготовка на следните документи:

  • В случай, че ИУ-Варна няма сключено двустранно споразумение с работодателя, е необходимо такова да бъде подписано със съдействието на студента в два екземпляра.
  • Селектираните студенти подготвят Договор за обучение (Training Agreement) в три екземпляра.  Договорът се подписва от студента, факултетния координатор и работодателя.
  • Договор за отпускане на финансова помощ - изготвя се преди заминаването на студента

 

 

 

 

Подписване на договор за отпускане на финансова помощ

Преди заминаването си на практика, трябва да подпишете договор за получаване на субсидия по програма "Еразъм+:. Ако нямате възможност да подпишете договора лично, може да изпратите роднина или приятел с нотариално-заверено пълномощно. Образец на пълномощно с минималните изисквания може да изтеглите от ТУК. След подписване на договора ще получите 80% от сумата за целия период на практиката. След завръщане и представяне на отчетните документи, ще изчислим реалния ви престой и ще получите останалите 20%. Ако реалния ви престой е по-кратък от датите ви в договора, остатъка от субсидията ви ще бъде в по-малък размер.

Субсидията можете да получите на посочена лична банкова сметка. Задължително е точното попълване на полето „адрес на банката“, ако сметката е открита в чуждестранна банка, както и е необходимо посочването на адреса на студента в чужбина.

Онлайн езикова подкрепа

Всеки студент участник в програма Еразъм+ е задължен да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността. На всички участници, чието ниво е по ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. Онлайн езиковата подкрепа е достъпна за следните езици: английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, чешки, датски, полски, холандски, словенски, гръцки.

 

 

 

 

Завръщане и отчитане на документи

При завръщането си трябва да отчетете следните документи в 15 дневен срок:

  1. Transcript of works – подписан от ментора при работодателя (ТУК).
  2. Сертификат за престой – подписан и подпечатан от работодателя (ТУК).
  3. Втори документ, удостоверяващ реалния престой в чужбина*: билети от пътуването (отиване и връщане + бордни карти, ако сте пътували със самолет); копие от международния паспорт, ако на него има печати от границите; или договор за наем, преведен на български от лицензирана агенция с посочени дати на настаняване и напускане.
  4. Отчет за извършена работа – на български език по утвърден формуляр (ТУК), изпраща се на имейл: Int_relations@ue-varna.bg
  5. Електронен въпросник на английски език към Националната агенция по програма Еразъм+, изпратен по имейл.
  6. Декларация за банкова сметка – задължително е точното попълване на полето адрес на банката, ако сметката е открита в чуждестранна банка, както и е необходимо посочването на адреса на студента в чужбина (ТУК).

*Обърнете внимание! – Необходим е само 1 от трите документа, който е допълващ към Сертификата за престой. Когато планирате завръщането си, имайте предвид, че 20% от оставащата субсидия се изплаща за реалното време на практиката, а то се доказва с отчетните документи. Ако има разминаване в датите за пристигане и заминаване в двата документа, ще бъдат отчетени по-късната дата за пристигане и по-ранната за заминаване. Ако договорът е за по-дълъг период, то изплатените след връщането 20% ще бъдат в по-малък размер; ако има разлика между реалния престой и престоя по договор, може да се наложи да върнете част от отпуснатата субсидия.

След края на мобилността, всеки студент ще получи Сертификат за участие в програма "Еразъм+", издаден от Отдел "Международно сътрудничество" при предварително уточнение.