Мобилни и уеб технологии

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Компютърни архитектури и мрежи
 • Програмиране и структури от данни
 • Уеб технологии

Специализиращи дисциплини:

 • Сървърно MVC програмиране
 • Програмиране с JavaScript
 • Нейтив мобилни приложения
 • Адаптивен уеб дизайн
 • Хибридни мобилни приложения
 • Магистърски семинар
 • Избираеми дисциплини

Очаквани знания и умения след придобиване на квалификацията:
По време на обучението се формират знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на мобилните, уеб технологиите и информатиката. Студентите придобиват умения за анализ и изграждане на съвременни уеб базирани системи, поддържане и развитие на уеб базирани системи/мобилни приложения, оптимизация за търсещи машини.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите тази специалност могат да се реализират, като:

 • Разработчици на приложения за мобилни устройства
 • Разработчици на уеб съдържание и мултимедия
 • Софтуерни разработчици
 • Системни анализатори
 • Приложни програмисти
 • Проектанти на мобилни и уеб системи
 • Проектанти и администратори на бази от данни
 • Системни администратори
 • Специалисти по компютърни мрежи
 • Експерти по информационно осигуряване и информационна сигурност
 • Администратори на софтуерни приложения и информационни системи
 • Мениджъри на ИТ проекти