Маркетинг и бранд мениджмънт

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

  • Бранд комуникации
  • Управление на взаимоотношенията с клиенти
  • Бранд инженеринг
  • Дигитален брандинг
  • Автоматизиран маркетинг
  • Креативни стратегии в брандинга

Очаквани знания и умения след придобиване на квалификацията:

Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области: бранд изследвания, анализи и диагностика; планиране и организация на брандинг процесите и бранд комуникациите на фирмите; бранд проектиране и бранд одит.

Възможности за професионална реализация:

Завършилите ОКС “магистър“ в специалността „Маркетинг и бранд мениджмънт“ се реализират в следните направления:

  • висши ръководни специалисти и експерти в бранд комуникации, бизнес развитие, бранд проектиране
  • научно-изследователски и аналитични мениджъри и специалисти в  бранд мениджмънта на стопански и нестопански организации
  • развойно-проектански  мениджъри и специалисти по брандинг планове и стратегии
  • функционални специалисти и изпълнители на оперативни  бизнес дейности