Комуникации и бизнес развитие

Faculty
​Стопански факултет; Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Маркетингови изследвания
 • Маркетингов мениджмънт
 • Бизнес комуникации

Специализиращи дисциплини:

 • Системи за управление на бизнес процеси
 • Бизнес модели и развитие
 • Сигурност и рискове в бизнес комуникациите
 • Бранд комуникации
 • Бизнес проектиране
 • Ресурси и бизнес мрежи
 • Магистърски семинар
 • Бизнес лидерство (избираема)
 • Междукултурни комуникации (избираема)
 • Бизнес проблеми и дебати (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите завършили специалността придобиват актуални и съвременни знания в системите за управление на бизнеса и управлението на комуникациите. Те могат да разрешават с по-голяма лекота комплексни проблеми в бизнеса и да проектират решения за развитие на стопанските и нестопанските организации.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите ОКС Магистър по специалност  “Комуникации и бизнес развитие” се реализират в следните главни направления:

 • висши ръководни специалистии експерти в маркетинговия и бизнес мениджмънт, модели и системи;
 • научно-изследователски и аналитични мениджъри и специалисти в бизнес промените на стопански и нестопански организации;
 • функционални специалисти и изпълнители на оперативни бизнес дейности.

Завършилите студенти могат да се реализират приоритетно в следните професии и длъжности:

 • експерти и одитори на корпоративен и маркетингов мениджмънт и развитие;
 • мениджъри ЧР, агенти по ПР и медийни комуникации;
 • бизнес анализатори и проектанти; специалисти по процеси и инженеринг на качеството;
 • специалисти и мениджъри по интегрирани маркетингови комуникации, социален инженеринг и имидж; диагностично-аналитични оператори; консултанти по бизнес ситуации; оперативни мениджъри.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти в Икономически университет – Варна или в други университети у нас и в чужбина.