Управление на продажбите и мърчандайзинг

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Маркетингови анализи
 • Маркетингов мениджмънт
 • Потребителско поведение

Специализиращи дисциплини:

 • Управление на продажбите
 • Управление на взаимоотношенията с клиентите
 • Дистрибуционни практики и решения
 • Стимулиране на продажбите (изборна)
 • Интернет продажби (изборна)
 • Креативно мислене
 • Информационни технологии в продажбите
 • Търговска логистика и мърчандайзинг
 • Продажбено поведение
 • Магистърски семинар

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите придобиват познания и умения в управлението на продажбите във фирмите, могат да използват знания за стимулиране на продажбите. Създават се умения за креативност в управлението на продажбите и по-добро познаване на поведението на клиентите.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите магистърската специалност “Управление на продажбите и мърчандайзинг”, с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика, специалист по продажби, се реализират като: мениджъри покупки/продажби; ръководители на отдели по продажбите; мениджъри по логистика; ръководители на отдели по дистрибуция; търговски агенти; търговски помощник; търговски представител; търговски пътник; консултант (промотьор) продажби; дистрибутори; търговски сътрудници и др.