Международен бизнес

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Международни финанси
 • Международен икономикс
 • Международен бизнес

Специализиращи дисциплини:

 • Икономика на постиндустриалното общество
 • Балканска бизнес култура
 • Международен дългов мениджмънт
 • Международни инвестиционни проекти
 • Транснационални корпорации и световна икономика
 • Малък бизнес и иновативни бизнес подходи
 • Магистърски семинар
 • Чужд език-английски (избираема)
 • Чужд език-немски (избираема)
 • Чужд език-френски (избираема)
 • Чужд език-руски (избираема)

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Обучението в специалност "Международен бизнес" формира знания и умения за извършване на дейности в областта на европейската интеграция, международния бизнес, иновативния мениджмънт и международните финанси и др.

Възможности за професионална реализация:
Предназначена е за бакалаври – икономисти, които търсят реализация във висшия мениджмънт на международните икономически отношения, конкретно в областта на външната търговия, международната банкова дейност, международния транспорт и спедиторска дейност, международните институции  и др. Студентите - магистри намират успешна реализация на пазара на труда у нас и в чужбина. Те са предпочитани от фирмите заради многоезиковата им грамотност (владеят най-малко два западни езика), придобити икономически знания, компютърни умения, способности за делово общуване. Желани са от организациите с външноикономическа ориентация на бизнеса, от филиали на международни фирми, опериращи на територията на България и др.