Информационен мениджмънт в бизнеса

Faculty
Център за магистърско обучение
Duration
1 година; 1.5 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Управление на ИТ проекти и фирми
 • Основи на информационните системи
 • Бази от данни

Специализиращи дисциплини:

 • Бизнес анализи и извличане на знания
 • Електронен бизнес
 • Складове от данни и big data
 • Кибер сигурност
 • Технологии в дигиталния маркетинг
 • Магистърски семинар
 • Избираеми дисциплини

Очаквани знания и умения след придобиване на квалификацията:
Обучението магистърска програма „Информационен мениджмънт в бизнеса“ има за цел формиране на знания и умения относно управлението на всички информационни активи в организациите. Основните направления на обучението обхващат съвременни технологии и концепции като: бизнес интелигентност и аналитичност, извличане на знания от големи данни (Big Data) и складове от данни, кибер сигурност, изграждане и поддържане на уеб-приложения и системи за електронен бизнес, технологии в дигиталния маркетинг, моделиране и автоматизиране на бизнес процеси и др.

Обучението се осъществява в редовна форма, като актуални учебни материали са достъпни и чрез платформата за електронно обучение в университета. В лабораторните зали се използват актуални версии на софтуерни продукти и студентите имат възможност да реализират практически задания, да работят по реални казуси и проекти, подпомогнати от квалифицирани преподаватели.

Възможности за професионална реализация:
Студентите, завършващи тази специалност, могат да се реализират като:

 • Специалисти по информационен мениджмънт
 • Консултанти за приложение на бизнес интелигентност
 • Разработчици на ETL процеси и решения
 • Системни анализатори
 • Мениджъри на ИТ проекти
 • Бизнес анализатори
 • Специалисти по внедряване, поддържане и развитие на информационни системи
 • Консултанти по услуги за клиенти
 • Специалисти по електронен бизнес, маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти, преподаватели и др.