Информатика

Faculty
Duration
Language
Mode of study

Специализиращи дисциплини:

 • Електронен бизнес I част
 • Интелигентни агенти и мултиагентни системи
 • Корпоративни мрежи
 • Управление на софтуерното производство
 • Електронен бизнес II част
 • Магистърски семинар
 • Разработване на мобилни приложения
 • Складове от данни и Big Data
 • Системи за управление на бизнеса (MS Dynamics Navision)
 • Бизнес моделиране
 • Анализ и изграждане на БИС

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:Обучението в специалност "Информатика" формира знания и умения в областта на приложение на информационните технологии в съвременния бизнес – ключови умения да анализират и изграждат бизнес информационни системи и мрежови инфраструктури, да разработват и поддържат уеб приложения и е-бизнес системи, да моделират бизнес процеси, да администрират бази от данни и компютърни мрежи.

Възможности за професионална реализация:
В специалност "Информатика" се подготвят специалисти, които притежават знания и умения да се реализират в стопански, финансови и нестопански организации като програмисти, проектанти и анализатори на компютърни системи и мрежи, в т.ч.::

 • анализатори на компютърни системи;
 • проектанти на софтуерни системи;
 • разработчици и програмисти на софтуерни системи;
 • разработчици на уеб съдържание и мултимедия;
 • проектанти и администратори на бази от данни;
 • системни администратори;
 • проектанти и администратори на компютърни мрежи;
 • експерти по информационно осигуряване и информационна сигурност;
 • администратори на софтуерни приложения и информационни системи;
 • мениджъри на информационни системи и др.