За да участвате в мобилност на персонала по програма Еразъм+ с цел преподаване, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да сте назначен/а на трудов или граждански договор към Икономически Университет – Варна като преподавател.
 • Да владеете поне един от изброените езици: английски, немски, френски или езика на страната, в която желаете да заминете.

Като участник в програма Еразъм+ ще получите:

 • Право да посетите университет партньор с цел преподаване.
 • Шанс да създадете контакти и обмените опит с колеги от световно известни университети от цял свят.
 • Възможност да практикувате езиковите си познания.
 • Субсидия за една седмица и средства за транспортни разходи.

От Вас ще се очаква:

 • Да изнесете минимум 8 часа лекции в университета партньор на английски език или на националния език на страната домакин.
 • Да се свържете с отдел "Международно сътрудничество" в университета партньор, за да обсъдите кога ще е удобно да го посетите, какви ще са възможностите за настаняване и да съгласувате програма за преподаване (изтегли).
 • Да подпишете договор за субсидията с Икономически Университет – Варна преди заминаването си.
 • След завръщане да представите отчетните документи.

Запознайте се с процедурата за кандидатстване!

 

 

За да участвате в мобилност на персонала по програма Еразъм+ с цел обучение, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да сте назначен/а на трудов или граждански договор към Икономически университет – Варна като преподавател или служител.
 • Да владеете поне един от изброените езици: английски, немски, френски или езика на страната, в която желаете да заминете.

Като участник в програма Еразъм+ ще получите:

 • Право да посетите университет партньор с цел обучение.
 • Шанс да създадете контакти и обмените опит с колеги от световно известни университети от цял свят.
 • Възможност да практикувате езиковите си познания.
 • Субсидия за една седмица и средства за транспортни разходи.

От Вас ще се очаква:

 • Да участвате в обучение в университета партньор на английски език или на националния език на страната домакин.
 • Да се свържете с отдел "Международно сътрудничество" в университета партньор, за да обсъдите кога ще е удобно да го посетите, какви ще са възможностите за настаняване и да съгласувате програма си за обучение (изтегли).
 • Да подпишете договор за субсидията с Икономически университет – Варна преди заминаването си и след завръщане да представите отчетните документи.

Запознайте се с процедурата за кандидатстване!