Строителен бизнес и предприемачество

Faculty
​Стопански факултет
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Основи на строителния бизнес;
 • Строително проектиране и технологии;
 • Управление на инвестиционния процес;
 • Ценообразуване в строителството;
 • Териториално устройство;
 • Урбанистика;
 • Управление на строителното предприятие;
 • Комунално стопанство и благоустройство;
 • Местно управление и самоуправление;
 • Управление на персонала;
 • Финансиране на строителното предприятие;
 • Логистика в строителството;
 • Иновации в строителството;
 • Бизнес оценяване;
 • Търгове и конкурси в строителството и др.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите придобиват широк обем знания, свързани с фундаментална подготовка по теоретичните основи на пазарната икономика, специална подготовка в областта на строителния бизнес и предприемачеството, практически умения за прилагане на теоретичните знания при управление на собствени строителни фирми, управление на дирекции, отдели и дейности, свързани със строителството, стартиране на предприемачески фирми.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалността могат да развият собствен бизнес в областта на строителното предприемачество или да получат успешна реализация в строителни компании, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации, неправителствени организации на следните длъжности:

 • мениджър на предприятие, отдел, звено и др.;
 • аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
 • преподавател в средно или висше училище;
 • учител в средно училище или лицензиран образователен център;
 • експерт в предприятие, отдел, звено и др.;
 • инвеститорски контрол в предприятие;
 • икономист по строителството в предприятие, държавни и общински органи;
 • консултант във фирма по управление на инвестиционни проекти;
 • лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество или агенция (при получаване на лиценз от оторизиран за целта орган) и др.