Мобилни и уеб технологии

Faculty
Факултет "Информатика"
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Програмиране и структури от данни
 • Проектиране на информационни системи
 • Уеб технологии
 • Визуално програмиране с JAVA
 • Компютърна графика
 • Компютърни мрежи и комуникации
 • NET. технологии
 • Клиентско уеб програмиране
 • Мобилни приложения
 • Сървърно програмиране
 • Хибридни мобилни приложения
 • Сървърно MVC програмиране
 • Облачни технологии

Очаквани знания и умения след придобиване на квалификацията:
Студентите получават знания за изграждане на съвременни уеб базирани системи и мобилни приложения чрез методи на анализ, проектиране и моделиране, съвременни езици и платформи, бази от данни, облачни технологии и др. Придобиват се умения за системно администриране на базата на съвременни знания за компютърните архитектури, операционни системи и др., прилагане на политики за сигурност, средства за защита и др.

Възможности за професионална реализация
Завършилите специалността могат да се реализират като:

 • Разработчици на приложения за мобилни устройства;
 • Разработчици на уеб съдържание и мултимедия;
 • Софтуерни разработчици;
 • Системни анализатори;
 • Приложни програмисти;
 • Проектанти и администратори на бази от данни;
 • Системни администратори;
 • Специалисти по компютърни мрежи;
 • Специалисти по информационно осигуряване и информационна сигурност и др.