Туризъм

Faculty
Факултет "Управление"
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Въведение в туризма
 • Хотелиерство
 • Туристически ресурси
 • Туристически пазари
 • Право в туризма
 • Ресторантьорство
 • Социална психология в туризма
 • Пътнически агенции и транспорт в туризма
 • Маркетинг
 • Технология на обслужването в хотелиерството
 • Електронен бизнес в туризма
 • География на туризма
 • Маркетингови комуникации в туризма
 • Култура и цивилизация
 • Управление на човешките ресурси в туризма
 • Съвременни видове туризъм
 • Технология на обслужването в пътническите агенции и транспорта
 • Технология на обслужването в ресторантьорството
 • Управление на туризма
 • Екскурзоводство
 • Грижа на клиента
 • Конюктура и пазарна политика в туризма
 • Езиково обучение по езиците: английски, немски, френски и руски

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите получават знания за особеностите на вътрешния и международния туризъм, хотелиерството и ресторантьорството, туристическите пазари, туристическите ресурси, туроператорите, видовете туризъм.

Възможности за професионална реализация:

 • ръководни служители и икономисти в туристически, хотелиерски, ресторантьорски предприятия и пътнически агенции.
 • мениджъри и сътрудници в дейности, свързани с маркетинга, рекламата, връзки с обществеността и управление на човешките ресурси на фирмите от сектор "Туризъм".