Стокознание и митническа дейност

Faculty
​Стопански факултет
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Основи на стокознание на хранително-вкусовите стоки;
 • Стокознание на храните от животински произход;
 • Стокознание на храните от растителен произход;
 • Основи на стокознанието на промишлените стоки;
 • Стокознание на битовите стоки;
 • Стокознание на текстилните и обувни стоки;
 • Стандартизация, метрология, квалиметрия;
 • Сензорен анализ;
 • Стокови борси;
 • Експертни методи;
 • Стоков контрол;
 • Митническа политика;
 • Мениджмънт на опаковките и др.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите получават теоретични знания и практически умения за: състава, свойствата, качеството и асортимента на стоките; процесите и промените при съхранение; методите за контрол и оценка на качеството; стандартизацията и сертификацията на стоките; стоковия и митнически контрол, идентификация на произхода на стоките, класирането, тарифирането и обмитяването на стоките.

Възможности за професионална реализация:

 • митнически инспектори;
 • експерти в Агенция "Митници";
 • митнически посредници;
 • експерти по качеството;
 • икономисти;
 • мениджъри по качеството;
 • мениджъри в отделите по маркетинг, продажби и логистика, осъществяващи производствена и търговска дейност;
 • борсови посредници;
 • инспектори в данъчни и застрахователни агенции;
 • експерти по стоков контрол;
 • застрахователни агенти и вещи лица по установяване на щети и повреди на стоки; експерти за защита на потребителските интереси.