Бизнес информационни системи

Faculty
Факултет "Информатика"
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Специални дисциплини:

 • Микроикономика
 • Макроикономика
 • Основи на управлението
 • Финанси
 • Теория на счетоводството
 • Основи на правото
 • Маркетинг
 • Статистика
 • Икономика на предприятието
 • Математика
 • Компютърни архитектури
 • Операционни системи
 • Компютърни мрежи и комуникации
 • Проектиране на информационни системи
 • Бази от данни
 • Алгоритмизация и програмиране
 • Приложно програмиране
 • Планиране и управление на сигурността на информационните системи
 • Web технологии
 • Корпоративни информационни системи
 • Управление на IT проекти
 • Софтуерен бизнес
 • Среди за разработка и др

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Студентите получават познания в областта на информационните системи като част от управлението на организацията и ефективното използване на информационните и комуникационните технологии за достигане на конкурентно предимство в бизнеса. Получават солидни знания в областта на икономиката и компютърните науки и умения за прилагането им.

Възможности за професионална реализация:
Подготовката на студентите в тази специалност позволява да се реализират като:

 • разработчици на системи за управление на фирмите;
 • системни и бизнес анализатори;
 • мениджъри на ИТ проекти;
 • специалисти по внедряване;
 • поддържане и развитие на информационни системи за крайните потребители;
 • системни администратори;
 • консултанти по услуги за клиенти;
 • специалисти по маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти;
 • уеб разработчици и дизайнери.