Международни икономически отношения

Faculty
Факултет "Управление"
Duration
4 години
Language
Български
Mode of study
Редовно

Specific courses:

 • Международна икономика;
 • Международен бизнес;
 • Външнотърговска политика;
 • Развитие на международни пазари и ценообразуване;
 • Дипломатически отношения;
 • Проектен мениджмънт
 • Икономически анализ на международни компании;
 • Международен маркетинг и реклама;
 • Международни финанси;
 • Ставнителни икономически системи;
 • Международна логистика
 • Европейска икономическа интеграция
 • Международно управление;
 • Бизнес практика.

Очаквани знания и умения, след придобиване на квалификацията:
Специалността е насочена към формиране на компетенции и умения, свързани с управлението на процеса на глобализиране на бизнеса на дадена компания. Бъдещите специалисти се учат да разработват стратегии и планове за навлизане в чуждестранни пазари, за управление на финансови ресурси, за управление на взаимоотношенията с чуждестранни партньори.

Възможности за професионална реализация:
Завършилите специалността се реализират:

 • във всички стопански единици, които установяват и поддържат контакти с чужбина в областта на външната търговия;
 • в международната банкова дейност;
 • в обмена на услуги;
 • в транспортната и спедиционната дейност;
 • в международните застраховки;
 • в представителствата на чуждестранни фирми;
 • в смесените фирми;
 • в международния туризъм;
 • в международните организации и др.