Animafest е организация, набираща студенти за практики в сферата на туризма от цяла Европа, като има партньорски отношения с хотели от Испания, Италия, Франция и Германия.

Job Trust е консултантска компания, специализирана в наемането на временен договор и на постоянна работа на квалифициран и неквалифициран персонал в гръцки фирми, хотели и други организации в сферата на туризма. Също така предлага практическо обучение на студенти в най-големите и световно известни гръцки компании.

Rhodesnow е посредническа компания, предлагаща практика на студенти  в хотели, намиращи се на остров Родос.

Erasmus Student Network International е студентска неправителствена организация, като Erasmus Student Network – България е част от нея. Организацията е създадена през 2008 година. Тя се основава на идеята за развиването на европейските ценности, като  междукултурна толерантност и разбирателство, междукултурен диалог и други ключови междукултурни компетенции. ESN UE - Varna е третата основана локална секция на ESN - България.

Сдружение За Теб неравностойно положение. Те реализират адекватни практики и партньорства, които целят да постигнат ефективни резултати и да се справят успешно с настоящи проблеми. От друга страна, те промотират и европейски проекти, както и екологични програми в град Варна.