Библиотеката на Икономическия университет – Варна е една от най-старите университетски библиотеки в страната. Тя е основана през 1920 г. заедно с Висшето търговско училище и е първото самостоятелно звено в него. Притежава богата колекция от над 280 000 тома научна литература, в т. ч. книги, периодични издания, стандарти, издания на електронни носители и др. Най-старото издание датира от началото на XIX век. Тук се пази в оригинал и първата у нас печатна търговска книга, издадена през 1858 г. в Цариград. От 2007 г. библиотеката има статут на Европейски документационен център и като такъв получава и предоставя за ползване (на свободен достъп) издания на Европейската комисия – книги, доклади, статистически, образователни, рекламни и други материали.

От 2016 г. библиотеката предлага нов електронен каталог, с модерен и удобен за читателите интерфейс. През каталога са достъпни в пълен текст повече от 3000 книги, учебници, статии, доклади и други материали. От компютрите в университета са достъпни пълните текстове на заглавия, издадени до 2013 г., а от компютри, извън университета – до 2009 г. Каталогът има версия за мобилни устройства.

Работното време на заемна служба е: 8:15 - 12:00 и 12:00 - 16:15 от понеделник до петък.

Работното време на читалнята е: 8:30 - 18:30 от понеделник до петък и 8:00 - 12:30 в събота.