Международната мрежа на митническите университети (INCU) е международна неправителствена организация създадена с цел да:

 • повишава академичната репутация на митническата професия;
 • поощрява академичното развитие в митническата сфера;
 • спомага научните изследвания в областта на митническата дейност;
 • запознава обществото със същността на митническата професия;
 • насърчава колективните интереси на своите членове;
 • предоставя на Световната митническа организация (WCO) и други организации възможност за контакт с университети и научно-изследователските институти, които са активни в сферата на митническите проучвания, образование и професионална подготовка;
 • организира академични конференции; и
 • предоставя глобален ресурс за правителствата и частния сектор, както и да представлява академичен източник за студенти, желаещи да обогатят своите знания в сферата на митниците, международната търговия и логистиката. 

Партньорството на ИУ-Варна в Международната мрежа на митническите университети (INCU)  осигурява:

 • възможност за връзка със специалисти и учени, членуващи в мрежата;
 • възможност да се представят специалностите в ИУ-Варна, свързани с митническата дейност, научните дейности и постижения на студенти, докторанти и академичен състав;
 • достъп до актуална информация (новини, съобщения, покани за конференции и др. събития);
 • възможност за участия в семинари, конференции, уъркшопи и други мероприятия и дейности на INCU безплатно или на преференциални цени;
 • получаване на официален сертификат за членство на ИУ-Варна, който сочи статута на партньора;
 • използване на официалното лого на INCU на уебсайт и/или социална мрежа на ИУ-Варна, за да се означи статута на партньор в INCU;
 • свободен достъп до електроните копия на всички издания на World Customs Journal и други публикации, за които INCU е абониран.