Сектор "Управление на проекти"

Сектор "Управление на проекти" е създаден на 11 юли 2011 г. в Икономически университет - Варна.

Основната цел на сектора е да търси нови възможности за развитие и модернизация на образованието в университета чрез изпълнението на проекти, финансирани от Европейските структурни фондове както и посредством други финансиращи програми.

Експертите от сектор "Управление на проекти" помагат на екипите през целия процес на разработване на проектните предложения. Всички проекти на ИУ-Варна имат за цел да повишат качеството и капацитета на образователните програми и научно-изследователските проекти, подобряването на университетската материална база както и подобряването на информационната и комуникационната среда.

Основните отговорности на сектор "Управление на проекти" се съдържат в следните дейности:

  • Търсене на възможности за финансиране на проекти и отворени покани с външно финансиране;
  • Консултиране и техническа помощ, която се оказва на работните екипи при разработването на проектни предложения;
  • Търсене на международни партньори и създаване на чуждестранни партньорски мрежи;
  • Предоставяне на актуална информация на университетските звена за текущите схеми за финансиране и програми с външно финансиране;
  • Съдействие и подкрепа на екипите за управление при организирането и управлението на дейностите по проектите в процес на изпълнение;
  • Сътрудничество със структури на бизнеса, неправителствения сектор както и местни, регионални и национални институции.

Контакти:
Мирослава Иванова: miraivanova@ue-varna.bg