Организатор дейности
"Чуждестранни студенти"
Моб. телефон: +359 882164660
Телефон: +359 52830812
Имейл: foreign_students@ue-varna.bg

Отдел "Международно сътрудничество"
бул. "Княз Борис I" №77
град Варна, 9002
България