Подготвителен курс по български език - 1250 EUR/семестър (2 семестъра)
Подготвителен курс по английски език - 1250 EUR/семестър (2 семестъра)

Входен изпит по език (български; английски; руски) - 180 EUR
Признаване на чуждестранна диплома (за магистърска степен и докторантура) - 155 EUR
Такса за записване (за бакалавърска степен) - 130 EUR

Бакалавърска степен - 1250 EUR/семестър (8 семестъра)
Магистърска степен - 1500 EUR/семестър (2, 3 или 4 семестъра)
Докторска степен - 3500 EUR/година (3 или 4 години)

Студенти с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат 50% от таксите за обучение

БАНКОВА СМЕТКА В EUR БАНКОВА СМЕТКА В BGN
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG95STSA93003429276240
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна

 

 

За обучение, субсидирано от българското правителство

Професионален бакалавър -  265 BGN/семестър (6 семестъра)
Бакалавър с обучение на български език (направление Икономика, Туризъм или Управление) - 265 BGN/семестър (8 семестъра)
Бакалавър с обучение на английски или руски език (направление Икономика или Туризъм) - 265 BGN/семестър (8 семестъра)
Бакалавър с обучение на български език (направление Компютърни науки) - 450 BGN/семестър (8 семестъра)

Магистър (направление Туризъм) - 231 BGN/семестър (2 семестъра)
Магистър (направление Компютърни науки) - 500 BGN/семестър (2 семестъра)

Доктор (направление Икономика, Туризъм или Управление) - 800 BGN/година (3 или 4 години)
Доктор (направление Компютърни науки) - 1400 BGN/година (3 или 4 години)
Доктор (направление Право) - 1200 BGN/година (3 или 4 години)

Платена форма на обучение

Подготвителен курс по български език - 1250 EUR/семестър (2 семестъра)
Подготвителен курс по английски език - 1250 EUR/семестър (2 семестъра)

Бакалавър с обучение на български език (направление Икономика, Туризъм или Управление) - 670 BGN/семестър (8 семестъра)
Бакалавър с обучение на английски или руски език (направление Икономика или Туризъм) - 1150 BGN/семестър (8 семестъра)
Бакалавър с обучение на български език (направление Компютърни науки) - 1100 BGN/семестър (8 семестъра)

Магистър в същата специалност от бакалавърската степен - 700 BGN/семестър (2 семестъра)
Магистър (направление Управление) - 700 BGN/семестър (2 семестъра)
Магистър в различна специалност от бакалавърската степен - 700 BGN/семестър (4 семестъра)
Магистър след професионален бакалавър - 700 BGN/семестър (4 семестъра)
Магистър с обучение на английски език - 1200 BGN/семестър (2 семестъра)

Докторска степен

Редовна форма 3500 BGN/година (3 години)
Задочна форма 3500 BGN /година (4 години)

Такси за кандидатстване:

Професионален бакалавър - 50 BGN
Бакалавър - 50 BGN
Магистър - 50 BGN
Доктор - 100 BGN (държавна поръчка)
Доктор - 840 BGN (платено обучение)

Други административни такси:

Защита на докторска теза - 3240 BGN (платено обучение)
Признаване на чуждестранна диплома (за кандидат магистри и кандидат докторанти) - 300 BGN

БАНКОВА СМЕТКА В EUR БАНКОВА СМЕТКА В BGN
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG95STSA93003429276240
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна