Академичен календар 2016/2017

Бакалавърски програми

Зимен семестър
Учебни занятия 15.09 - 16.12.2016
Изпитна сесия 09.01 - 31.01.2017
Поправителна изпитна сесия 09, 10.02, 09.03, 04.04.2017
Летен семестър
Учебни занятия 13.02 - 26.05.2017
Изпитна сесия 01.06 - 20.06.2017
Поправителна изпитна сесия 28.06, 29.06, 30.06, 02.07.2017
Ликвидационна изпитна сесия 05.09, 07.09 -08.09.2017
Защита на практическо обучение 14.09.2016
Защита на практическо обучение - поправителна сесия 13.10.2016
Летен семестър (студенти 4ти курс)
Учебни занятия 13.02 - 21.04.2017
Изпитна сесия 02.05 - 29.05.2017
Поправителна изпитна сесия 01 - 02.06.2017
Ликвидационна изпитна сесия 07.06, 08.06, 09.06.2017
Сесии за дипломиране
Есенна сесия 12.09 - 14.09.2016
Зимна сесия 25.01 - 27.01.2017
Лятна сесия 21.06 - 27.06.2017
Ваканции
Коледна ваканция 19.12.2016 - 08.01.2017
Зимна ваканция 01.02 - 08.02.2017

 

Магистърски програми

Зимен семестър
Учебни занятия 10.10 - 16.12.2016
Изпитна сесия 09.01 - 31.01.2017
Поправителна изпитна сесия 09.02, 10.02, 09.03, 04.04.2017
Летен семестър
Учебни занятия 13.02 - 21.04.2017
Изпитна сесия 02.05 - 29.05.2017
Поправителна изпитна сесия 01.06 - 02.06.2017
Ликвидационна изпитна сесия 07.06, 08.06, 09.06.2017
Сесии за дипломиране
Есенна сесия 12.09 - 14.09.2016
Зимна сесия 25.01 - 27.01.2017
Лятна сесия 21.06 - 27.06.2017
Ваканции
Коледна ваканция 19.12.2016 - 08.01.2017
Зимна ваканция 01.02 - 08.02.2017

 

Академичен календар 2017/2018

Бакалавърски програми

Зимен семестър
Учебни занятия 20.09 - 29.12.2017
Изпитна сесия 11.01 - 3.02.2018
Поправителна изпитна сесия 19.02 - 22.02.2018
Летен семестър
Учебни занятия 26.02 - 4.05.2018
Изпитна сесия 10.05 - 9.06.2018
Поправителна изпитна сесия 14.06 - 19.06.2018
Ликвидационна изпитна сесия 13.09 - 18.09.2018
Защита на практическо обучение 26.09.2017
Защита на практическо обучение - поправителна сесия 12.10.2017
Летен семестър (студенти 4ти курс)
Учебни занятия 26.02 - 4.05.2018
Изпитна сесия 8.05 - 28.05.2018
Поправителна изпитна сесия 30.05 - 2.06.2018
Ликвидационна изпитна сесия 4.06 - 7.06.2018
Сесии за дипломиране
Есенна сесия 11.09 - 13.09.2017
Зимна сесия 31.01 - 2.02.2018
Лятна сесия 21.06, 22.06, 25.06, 26.06.2018
Ваканции
Коледна ваканция 30.12.2017 - 10.01.2018
Зимна ваканция 5.02 - 18.02.2018

 

Магистърски програми

Зимен семестър
Учебни занятия 9.10 - 15.12.2017
Изпитна сесия 11.01 - 3.02.2018
Поправителна изпитна сесия 19.02 - 22.02.2018
Летен семестър
Учебни занятия 26.02 - 4.05.2018
Изпитна сесия 8.05 - 28.05.2018
Поправителна изпитна сесия 30.05 - 02.06.2018
Ликвидационна изпитна сесия 4.06 - 8.06.2018
Сесии за дипломиране
Есенна сесия 11.09 - 13.09.2017
Зимна сесия 31.01 - 2.02.2018
Лятна сесия 21.06, 22.06, 25.06, 26.06.2018
Ваканции
Коледна ваканция 18.12.2017 - 10.01.2018
Зимна ваканция 5.02 - 18.02.2018