Академичен календар 2019/2020

Бакалавърски програми

Зимен семестър
Учебни занятия 18.09 - 29.12.2019
Изпитна сесия 10.01 - 2.02.2020
Поправителна изпитна сесия 17.02 - 18.02.2020
Летен семестър
Учебни занятия 19.02 - 29.04.2020
Изпитна сесия 3.05 - 20.05.2020
Поправителна изпитна сесия 26.06 - 29.06.2020
Ликвидационна изпитна сесия 3.09, 4.09 и 8.09.2020
Защита на практическо обучение 30.09.2019
Защита на практическо обучение - поправителна сесия 14.10.2019
Летен семестър (студенти 4ти курс)
Учебни занятия 19.02 - 24.04.2019
Изпитна сесия 4.05 - 23.05.2020
Поправителна изпитна сесия 28.05 - 29.05.2020
Ликвидационна изпитна сесия 3.06 - 5.06.2020
Сесии за дипломиране
Есенна сесия 11.09, 13.09  2019
Зимна сесия 29.01 - 31.01.2020
Лятна сесия 22.06, 25.06.2020
Ваканции
Коледна ваканция 30.12.2019 - 10.01.2020
Зимна ваканция 3.02 - 16.02.2020

 

Магистърски програми

Зимен семестър
Учебни занятия 15.10 - 21.12.2018
Изпитна сесия 10.01 - 2.02.2019
Поправителна изпитна сесия 18.02 - 20.02.2019
Летен семестър
Учебни занятия 21.02 - 25.04.2019
Изпитна сесия 2.05 - 30.05.2019
Поправителна изпитна сесия 28.05 - 30.05.2019
Ликвидационна изпитна сесия 3.06 - 5.06.2019
Сесии за дипломиране
Есенна сесия 14.09, 17.09, 18.09.2018
Зимна сесия 28.01 - 30.01.2019
Лятна сесия 19.06, 20.06, 21.06, 24.06.2019
Ваканции
Коледна ваканция 24.12.2018 - 9.01.2019
Зимна ваканция 4.02 - 17.02.2019