Академичен календар 2018/2019

Бакалавърски програми

Зимен семестър
Учебни занятия 19.09 - 28.12.2018
Изпитна сесия 10.01 - 2.02.2019
Поправителна изпитна сесия 18.02 - 20.02.2019
Летен семестър
Учебни занятия 21.02 - 25.04.2019
Изпитна сесия 2.05 - 30.05.2019
Поправителна изпитна сесия 3.06 - 5.06.2019
Ликвидационна изпитна сесия 4.09, 5.09, 9.09, 10.09.2019
Защита на практическо обучение 27.09.2018
Защита на практическо обучение - поправителна сесия 12.10.2018
Летен семестър (студенти 4ти курс)
Учебни занятия 21.02 - 25.04.2019
Изпитна сесия 2.05 - 23.05.2019
Поправителна изпитна сесия 28.05 - 30.05.2019
Ликвидационна изпитна сесия 3.06 - 5.06.2019
Сесии за дипломиране
Есенна сесия 14.09, 17.09, 18.09.2018
Зимна сесия 28.01 - 30.01.2019
Лятна сесия 19.06, 20.06, 21.06, 24.06.2019
Ваканции
Коледна ваканция 31.12.2018 - 9.01.2019
Зимна ваканция 4.02 - 17.02.2019

 

Магистърски програми

Зимен семестър
Учебни занятия 15.10 - 21.12.2018
Изпитна сесия 10.01 - 2.02.2019
Поправителна изпитна сесия 18.02 - 20.02.2019
Летен семестър
Учебни занятия 21.02 - 25.04.2019
Изпитна сесия 2.05 - 30.05.2019
Поправителна изпитна сесия 28.05 - 30.05.2019
Ликвидационна изпитна сесия 3.06 - 5.06.2019
Сесии за дипломиране
Есенна сесия 14.09, 17.09, 18.09.2018
Зимна сесия 28.01 - 30.01.2019
Лятна сесия 19.06, 20.06, 21.06, 24.06.2019
Ваканции
Коледна ваканция 24.12.2018 - 9.01.2019
Зимна ваканция 4.02 - 17.02.2019